Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” | An toàn giao thông | TayNinhTV

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” | An toàn giao thông | TayNinhTV

12/11/2023
Lượt xem: 209

Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” | An toàn giao thông | TayNinhTV
#giaothong#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11