Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nêu ý kiến thảo luận về luật toà án nhân dân sửa đổi | TayNinhTV

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nêu ý kiến thảo luận về luật toà án nhân dân sửa đổi | TayNinhTV

09/11/2023
Lượt xem: 458

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nêu ý kiến thảo luận về luật toà án nhân dân sửa đổi | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11