DƯƠNG MINH CHÂU: XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TỪ CƠ SỞ | Thông tin từ cơ sở | TayNinhTV

DƯƠNG MINH CHÂU: XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TỪ CƠ SỞ | Thông tin từ cơ sở | TayNinhTV

30/11/2021
Lượt xem: 152

DƯƠNG MINH CHÂU: XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH TỪ CƠ SỞ | Thông tin từ cơ sở | TayNinhTV
Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, Đảng bộ Huyện Dương Minh Châu luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức đảng vững mạnh toàn diện. Trong chương trình Thông tin từ cơ sở kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự nhan đề “Dương Minh Châu- Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở” do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Dương Minh Châu phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện.
..................
#ttv11#tayninhtv#tayninhtve#tayninhtvaudio#FM103.1MHz