Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh - Vận động người dân tiêm vaccine | Phòng chống dịch bệnh COVID-19 | TayNinhTV

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh - Vận động người dân tiêm vaccine | Phòng chống dịch bệnh COVID-19 | TayNinhTV

27/09/2022
Lượt xem: 91

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh - Vận động người dân tiêm vaccine | Phòng chống dịch bệnh COVID-19 | TayNinhTV
----------------
#covid19#truyenhinhtayninh#tayninhtv