Graffiti - Lằn ranh giữa nghệ thuật và bôi bẩn? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Graffiti - Lằn ranh giữa nghệ thuật và bôi bẩn? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

01/08/2022
Lượt xem: 191

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Graffiti - Lằn ranh giữa nghệ thuật và bôi bẩn?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri