Kê khai sai giá chuyển nhượng nhà đất có bị truy cứu hình sự? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

Kê khai sai giá chuyển nhượng nhà đất có bị truy cứu hình sự? | Thấu lý thấm tình | TayNinhTVE

04/08/2022
Lượt xem: 144

Mời quý vị khán giả cùng TayNinhTVE giải đáp câu hỏi: "Kê khai sai giá chuyển nhượng nhà đất có bị truy cứu hình sự?" trong chương trình THẤU LÝ THẤM TÌNH
#thaulythamtinh#tuvanluat#TNTVE#DaitruyenhinhTayNinh#TayNinhGiaitri