LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | Chính sách đất đai | TayNinhTV

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | Chính sách đất đai | TayNinhTV

22/10/2021
Lượt xem: 1106

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT | Chính sách đất đai | TayNinhTV
Trong quá trình sử dụng đất đai, việc chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa đất liên tục diễn ra do nhu cầu phát triển. Chuyển mục đích sử dụng đất chính là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vậy, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Và vấn đề tách thửa phải đáp ứng cácđiều kiện nào? Chúng tôi sẽ trình bày ngay sau đây.
...........
#ttv11
#FM013.1MHz
#tayninhtv
#tayninhtvaudio