Mỗi ngày ghi nhận trên 1.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát | AN TOÀN GIAO THÔNG | TayNinhTV

Mỗi ngày ghi nhận trên 1.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát | AN TOÀN GIAO THÔNG | TayNinhTV

20/10/2023
Lượt xem: 633

Mỗi ngày ghi nhận trên 1.000 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát | AN TOÀN GIAO THÔNG | TayNinhTV
#tintuc @TayNinhTV ToDay @Truyền hình Tây Ninh Giải trí #tinnong24h#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11