Phát huy vai trò của tôn giáo trong vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông | TayNinhTV

Phát huy vai trò của tôn giáo trong vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông | TayNinhTV

27/08/2023
Lượt xem: 243

Phát huy vai trò của tôn giáo trong vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông | TayNinhTV
#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11#atgt#giaothong