TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TỪ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TỪ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | TayNinhTV

30/11/2021
Lượt xem: 142

TÔ THẮM TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG TỪ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | TayNinhTV
NỘI DUNG
- Chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
- Quân khu 7 hỗ trợ 500 phần quà nghĩa tình quân dân
- Tô thắm truyền thống anh hùng từ công tác phòng, chống dịch Covid-19
#truyền_hình_Tây_Ninh
#tayninhtv
#ttv11