TP TÂY NINH QUA 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | TayNinhTV

TP TÂY NINH QUA 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | TayNinhTV

24/10/2021
Lượt xem: 1177

TP TÂY NINH QUA 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | TayNinhTV
Thưa quý khán giả, từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Tây Ninh đã đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả nổi bật.
Sau đây, mời quý khán giả đến với Chương trình tọa đàm: THÀNH PHỐ TÂY NINH QUA 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.
Trước tiên, mời quý khán giả đến xem một clip ngắn, ghi nhận những đổi thay của Thành phố Tây Ninh qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
...............
#ttv11
#tayninhtv
#tayninhtve
#tayninhtvaudio