Xã Trường Hòa hướng tới xã văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu | THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ | TayNinhTV

Xã Trường Hòa hướng tới xã văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu | THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ | TayNinhTV

08/09/2023
Lượt xem: 113

Xã Trường Hòa hướng tới xã văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu | THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ | TayNinhTV
#tintuc @TayNinhTV ToDay @Truyền hình Tây Ninh Giải trí #tinnong24h#truyenhinhtayninh#tayninhtv#ttv11